Ávinningur

Notendur og ávinningur

Sífellt eru gerðar auknar kröfur verið gerðar til skipstjórnarmanna um skráningar gagna um borð í fiskiskipum. Skráningar geta verið tímafrekar og oft þarf jafnvel að skrá sömu upplýsingarnar á mörgum mismunandi stöðum.

Mikil ávinningur felst í því að halda utan um slíkar skráningar í einu kerfi fyrir skipstjóra, útgerð, vinnslu, sölu og fiskveiðiyfirvöld.Hafsýn býður upp á lausnir á skráningu og miðlun upplýsinga fyrir sjávarútvegsfyrirtæki. Hafsýn nýtist bæði skipstjórnarmönnum, útgerð og vinnslu í landi.

Mögulegt er samtengja gögn við upplýsingar frá öðrum kerfum um borð, en með þessu móti fækkar tvískráningum, verðmæti upplýsinganna eykst og þær verða aðgenglegar hagsmunaðilum.

Skráning og miðlun upplýsinga um veiði og vinnslu

Skipstjóri fær gott yfirlit um stöðu og sögu fyrri veiðiferða. Sérstök skráningarviðmót eru í boði fyrir ísfiskskip, uppsjávarskip og frystiskip. Einnig eru innbyggðar lausnir fyrir skil til íslenskra og erlenda fiskveiðiyfirvalda.

Einfalt aðgengi fyrir notendur í rauníma

Hafsýn skilar ítarlegum upplýsingum um borð og upplýsingum er einnig miðlað í land í rauntíma. Notendur í landi hafa aðgang að vefviðmóti sem sniðið er fyrir tölvur og snjalltæki. Auðvelt er að kalla fram upplýsingar um lykilþætti og skoða á kortum og skýrslum.

Greining, eftirlit og rekjanleiki

Hafsýn geymir söguleg gögn fyrri veiðiferða og býður upp á margskonar greiningu á gögnum. Hægt er að fá samanburð á ýmsum þáttum veiða og vinnslu, sem getur nýtst útgerðum við að greina frávik og að auka hagkvæmni rekstursins. Útgerðarfyrirtækið og hagsmunaaðilar hafa aðgang að uppruna afurðarinnar sem er forsenda fyrir rekjanleika og staðfestingu á sjálfbærni veiðanna.

 

Skipstjórnendur

Skipstjóri heldur utan um allar skráningar á veiðum og vinnslu á einum stað.

Auðvelt aðgengi að upplýsingum fyrir upplýstari ákvörðun um framhald veiða.

Einföldun á skráningum og fækkun tvískráninga.

Miðlun upplýsinga til útgerðar og yfirvalda verður skilvirkari.

Útgerð

Útgerðastjóri í landi fær yfirlit í rauntíma um lykilþætti um veiðar og vinnslu sem auðveldar við að reka skipaflotann á sem hagkvæmastan hátt.

Einfalt aðgengi upplýsinga sparar vinnu og eykur skilvirkni.

Vinnsla

Vinnlustjórar í landi fá aðgang að afla og tegundasamsetningu, dagalista, meðalstærð og gæði.

Upplýsingar berast fyrr sem auðveldar ráðstöfun afla og skipulagningu vinnslu.

Sala

Sölustjórar fá fyrr upplýsingar um afla og framleiðslu skipa sem gefur kost á að hefja söluferli fyrr og hámarka virði afurða.

Betri rekjanleiki auðveldar sölustarf og bætir ímynd fyrirtækis um ábyrgar fiskveiðar

Gæðamál

Gæðastjórar nýta tengingu gæðaskráninga við afla og vinnslu.

Einfaldar aðgengi að gæðaprufum og öðrum gæðaskjölum sem tengjast viðkomandi veiðiferð.

Sparar vinnu og fækkar tvískráningum.

Yfirstjórn

Yfirstjórnendur fá samantekt á lykilþáttum veiða, siglingarúthaldi og framlegð.

Hægt er að skoða samanburð margvíslegra þátta sem auðeldar að greina frávik og bætir möguleika á hagræðingu.

+354 5100 600

Laugavegi 178
105 Reykjavík, Iceland

Product by ​