Fangstdagbok

Trackwell Fangstdagbok

 

Godkjent elektronisk fangstdagbok med rapportering til Fiskeridirektoratet

Tjenesten kan kjøpes i to nivåer:

  1. Support på dagtid, hverdager kl. 09.00 – 16.00
  2. Support døgnet rundt alle dager

  

Når dere inngår avtaler sendes en e-post til  maritime@trackwell.com med informasjon om:

  • Båtens navn
  • Båtens kallesignal
  • Hvilken tjeneste som er bestilt

 

Tjenesten telefonnummer: +47 90 02 38 64

 

Tilleggsmoduler

Trackwell tilbyr i tillegg til ordinær fangstdagbok også en rekke spennende tilleggsmoduler.

 Produktlogg

Produktlogg fungerer som en forlengelse av den elektroniske fangst dagboken, egnet for fartøy der fangsten sorteres om bord. Den håndterer informasjon vedrørende kvantitet og kvalitet på fangsten.

 

Rederimodul

Rederimodulen mottar data fra fangsdagboken ombord på fartøyene.

Dataen lagres i en database for videre behandling og analyse. Rederimodulen gir brukeren mulighet til å se gjeldende posisjon for

hvert fartøy i nåtid.

 

Fangstanalyse

Fangstanalyse er en tilleggsmodul til som tillater brukeren å se den nåværende posisjonen til hvert enkelt fartøy i nær sanntid og historikken for tidligere turer, alt på et detaljert elektronisk kart

 

+354 5100 600

Laugavegi 178
105 Reykjavík, Iceland

Product by ​